Jeugd en onderwijs

Taakvelden:

4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 91.496

4,5 %

Baten

€ 7.899

0,4 %

ga terug