Burgerparticipatie en revitalisering

Burgerparticipatie en revitalisering
Veel inwoners willen graag meepraten over hun eigen buurt of dorp. Dit faciliteren we door met hen in gesprek te gaan over hun wensen en behoeftes en door hen zoveel mogelijk invloed te geven op te maken keuzes. In de gebiedslijn waarin we samen met gebieden werken aan de vitaliteit en zo nodig komen tot Vitaliteitsagenda’s en de revitaliseringsprojecten is participatie de standaard.

We streven naar waardering voor deze aanpak. Van de inwoners richting ons, maar zeker ook van ons richting de inwoners.

Doelstellingen:

  • Het percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen buurt neemt toe .
  • Inwoners waarderen de contacten met de gemeente.
  • De gemeente waardeert de contacten met de inwoners.
  • In gebieden waarin Vitaliteitsagenda’s zijn opgesteld en/of een revitaliseringsproject heeft gedraaid, nemen inwoners meer initiatieven dan voorheen.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
Dit onderwerp komt met name terug in de begrotingsprogramma’s 1 en 3.

ga terug