Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Lasten & baten

Lasten

€ 26.412

1,3 %

Baten

€ 23.063

1,2 %

ga terug