Algemene reserve

Algemene reserve

Stand per 01-01-2019

39.131.975

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2018

38.005.000

Precario Liander 2019

7.500.000

Extra aflossen reserve tekort grondbedrijf

-10.953.000

Huis van de stad

-1.044.000

Bijdrage eenmalige middelen Anklaar

4.303.600

Bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs

-2.000.000

Bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve

-1.000.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

50.000

Eerste wijziging 2019

-180.000

Bijdrage uit energietransistie

300.000

VJN: bijdrage Grondbedrijf

6.100.000

VJN: afromen reserve Zwitsal

1.000.000

Verwacht rekeningresultaat 2019

-10.000.000

Stand per 01-01-2020

69.213.575

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Precario Liander 2020

7.500.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit energietransitie

400.000

Stand per 01-01-2021

75.495.575

Precario Liander 2021

7.500.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

Bidjrage uit energietransitie

200.000

Stand per 01-01-2022

84.579.575

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Stand per 01-01-2023

85.879.575

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Stand per 31-12-2023

87.179.575

Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie

Stand per 01-01-2019

-10.801.301

Rente 2019 1,4%

-151.218

Extra aflossing vanuit Algemene Reserve

10.952.519

Stand per 01-01-2019

0

ga terug