Comfortabele Gezinsstad

Comfortabele Gezinsstad
Apeldoorn is een Comfortabele gezinsstad en dat willen we blijven. Een gemeente waarin het voor iedereen, jong en oud, fijn wonen, werken en recreëren is. Met het programma werken we aan een vitale, aantrekkelijke en kindvriendelijke familiestad. Het college wil het programma verder uitwerken langs drie programmalijnen:

 1. Buitenruimte voor iedereen, dat zich richt op een uitnodigende Apeldoornse buitenruimte,
  die aantrekkelijk is om meer te bewegen en te ontmoeten. In het bijzonder de schoolpleinen en schoolomgeving als plekken waar kinderen en ouders samen komen.
 2. Gezond en veilig opgroeien, dat zich richt op goede voorzieningen voor ouderen en kinderen en waarbij we op het gebied van sport en cultuur werken aan het beste aanbod. Een gezonde leefstijl staat hoog in het vaandel en het programma JOGG is onlosmakelijk verbonden met de gezinsstad.
 3. Generaties verbinden, waarbij het bevorderen van de sociale cohesie tussen generaties en mensen van verschillende achtergrond centraal staat en iedereen mee kan doen, mensen die hier al langer wonen, nieuwe inwoners en tijdelijke inwoners zoals de gezinnen in het AZC.

Voor het uitwerken van deze drie programmalijnen zijn de volgende hoofddoelstellingen:

 • Buitenruimte voor iedereen: In 2022 participeren mensen meer in de Apeldoornse
  buitenruimte (b.v. door beweging, spelen, activiteiten en ontmoeting).
 • Gezond en veilig opgroeien: In 2022 geven ouders en kinderen Apeldoorn een 8 als het gaat om veilig en gezond opgroeien.
 • Generaties verbinden: De sociale samenhang (cohesie) tussen mensen uit verschillende
  generaties en culturen in Apeldoorn is in 2022 sterker dan nu. En het aantal georganiseerde activiteiten om generaties met elkaar in contact te brengen ligt in Apeldoorn in 2022 op 10 per stadsdeel.


Waar vindt u de uitwerking van dit strategische doel terug?
De maatregelen komen terug in verschillende programma’s van de MPB. Buitenruimte is vooral terug te vinden in programma 3, gezond en veilig opgroeien in programma’s 5 en 7 en generaties verbinden in 6, 7, 8 en 9.

ga terug