Ondernemende Stad

Ondernemende Stad
Apeldoorn heeft een breed economisch profiel. De economie in Apeldoorn wordt gedragen door het midden- en kleinbedrijf met daarnaast een aantal grote, vaak publieke, instellingen. Dat is wat we zijn. Tegelijkertijd zien we kansen om onze bedrijven te versterken en bedrijvigheid te stimuleren.  Deze kansen zien we vooral op de thema’s IT & innovatie, op energie & circulariteit en op veiligheid. Op deze vlakken zien we groeikansen voor bedrijven en voor onze stad. Hiermee kunnen we ons economisch profileren.
Het komende jaar ligt onze focus op:

  • Uitvoering geven aan economische profilering o.a. door ruimte bieden op huisvesting, ondernemerschap en samenwerking.
  • Transformeren bestaande bedrijfslocaties tot klimaatneutrale werklocaties
  • Uitvoering geven aan concrete activiteiten uit de gemeentelijke strategie werklocaties
  • Stimuleren van smartcity projecten
  • Starten van projecten gericht op de instroom van technisch personeel
  • Onze inspanningen om in relatie tot ons arbeidsmarktprofiel meer hoger onderwijs in Apeldoorn te realiseren.

Waar vindt u de uitwerking van dit strategische doel terug?
De inspanningen op het gebied van het strategisch doel Ondernemende Stad zijn met name te vinden in Programma 9.

ga terug