Welkom in de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2020-2023 van de gemeente Apeldoorn. In deze begroting 'Samen de schouders eronder' treft u de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar aan. De gemeenteraad behandelt de MPB op 14 november 2019. U bent daarbij van harte welkom. Wij verwachten dat deze digitale begroting u een goed beeld geeft van wat het college en de gemeenteraad van Apeldoorn belangrijk vinden voor onze inwoners.
Klik hier voor het persbericht van de gemeente over de MPB.

Klik hier voor een grafische samenvatting van de MPB

Namens het college van b. en w. van Apeldoorn,
Detlev Cziesso
Wethouder van Financiën.