Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Eenheid

Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in €

Totaal aantal fte's

Loonsom per fte in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.119.269

Bestuur (incl lasten APPA)

1.116.987

Griffie

1.003.585

11,09

90.504

Organisatie-eenheden

Directieraad

613.911

4,00

153.478

Strategie en Regie

2.319.088

20,14

115.148

Publiek, Ondernemen en Wijken

6.723.169

89,89

74.793

Ruimtelijke Leefomgeving

9.748.432

108,31

90.004

Jeugd, Zorg en Welzijn

10.416.317

133,85

77.821

Activering en Inkomen

14.344.842

198,80

72.158

Beheer en Onderhoud

10.923.237

184,80

59.108

Projecten, Vastgoed en Grond

7.474.894

82,98

90.079

Veiligheid en Recht

6.023.112

76,01

79.241

Organisatie

10.633.058

128,24

82.914

Financien en Control

6.359.126

71,29

89.204

Informatie

9.702.618

115,36

84.110

Totaal huidig personeel

98.521.645

1.224,75

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

212.022

Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern)

287.558

Totaal voormalig personeel

499.580

Totaal personele lasten

99.021.225

1.224,75

ga terug